6 ทางเลือก บริหารเงินออม (PVD) กรณีเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการด้านการออมของลูกจ้างหรือมนุษย์เงินเดือนที่ตามกฎหมายสามารถเลือกหักเงินสะสมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2%-15% เข้ากองทุน และนายจ้างก็ให้เงินสมทบทุกเดือนตั้งแต่ 2%-15% เข้ากองทุนเช่นกัน และลูกจ้างสามารถเลือกสะสมเงินในอัตราที่สูงกว่าที่นายจ้างสมทบให้ก็ได้ ซึ่งความเป็นจริงในทางปฏิบัติ ต้องดูตาม ‘ข้อบังคับกองทุน’ ว่ากำหนดไว้ในอัตราที่เท่าไร เช่น บางแห่งอาจกำหนด 5%-15% หรือ 2%-10% เป็นต้น

การรับเงินออม (PVD) กรณีเกษียณอายุ สามารถบริหารและเลือกรับเงินได้ดังนี้ คือ

  1. คงเงินไว้ : ให้ PVD บริหารเงินต่อ

  2. โอนเงิน : ไปลงทุนใน RMF

  3. ทยอยถอน : ที่เหลือให้ PVD บริหาร

  4. ขอรับเงินเป็นงวด : เช่น รายเดือน เหมือนการรับเงินเป็นบำนาญ

  5. ถอนเงินบางส่วน : ที่เหลือทยอยถอนเป็นงวด

  6. ถอนเงินทั้งหมด : และบริหารเงินเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : SET , Thaipvd.com