ขั้นตอนการวางแผนการเงิน…เพื่อครอบครัว

การวางแผนทางการเงิน จะช่วยให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ทำให้คุณสามารถกำหนดรายรับ – รายจ่าย ของคุณได้อย่างมีเป้าหมายและตรงจุด การวางแผนทางการเงินสำหรับครอบครัวก็เช่นเดียวกัน ที่จะช่วยวางโครงสร้างทางการเงินของคุณให้แข็งแรง พร้อมรับทุกสถานการณ์ ดังนี้

1.ตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดเจน

คำนวณเป้าหมายทางตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นของคุณ คือ จัดการทรัพย์สินสุทธิหลังหักหนี้สินต้องเป็นบวกและเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อสะสมความมั่งคั่งให้ชีวิตมั่นคง

2.ทำงบการเงินให้เห็นถึงสถานะการเงิน

งบที่สำคัญนั่นก็คือ งบดุลและงบรายได้ค่าใช้จ่าย โดยงบดุลจะแสดงรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่มี

3.จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน

จัดที่สำคัญนั่นก็คือ ทรัพย์สินต้องเพิ่มมูลค่าเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้ โดยประเทศไทยมีเงินเฟ้อเฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพียงแค่ 0.5% ต่อปี จึงควรมองหาลู่ทางการออมและการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างบัญชีเงินฝากประจำ

4.จัดการรายได้ – รายจ่าย

จุดที่สำคัญ คือ รายได้ต้องมากกว่ารายจ่ายพอสมควร และรายได้ต้องมีหลายทางเพื่อเป็นหลักประกันว่าหากรายได้หลักสะดุดยังคงมีรายได้จากทางอื่นเข้ามาเสริมอยู่