5 ประเภทการลงทุน สำหรับนักลงทุนมือใหม่

“การลงทุน” ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหันมาสนใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น และหากท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะงทุนในอะไรดี มาลองศึกษากับ 5 การลงทุนเหล่านี้กันได้เลยครับ

  1. ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารเงิน

การลงทุนประเภทนี้คือการลงทุนระยะสั้น เป็นการลงทุนที่จะสิ้นสุดภายใน 1 ปี โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ได้รับเงินคืนเร็ว ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยแล้วแต่การตกลงในสัญญา เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือจ่ายพร้อมเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญา เป็นต้น

    2. การลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ ระยะยาว

การลงทุนประเภทนี้คือการลงทุนระยะยาว เป็นการลงทุนที่มีระยะสิ้นสุดเกิน 1 ปี ส่วนมากจะกินเวลาเฉลี่ย 5-30 ปี พันธบัตรหรือหุ้นกู้คือใบหลักฐานการกู้เงินแบบหนึ่งที่บอกว่าเจ้าหนี้ของคุณ(ผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้)ได้ยืมเงินคุณไปในจำนวนเท่าไร กำหนดจ่ายคืนวันไหน จ่ายผลตอบแทนอย่างไรบ้าง

    3. การลงทุนในหุ้น

การซื้อหุ้น หมายถึง การที่เราเข้าไปซื้อสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัท ดังนั้นเราจะมีส่วนรับผิดชอบทั้งกำไรและขาดทุนของบริษัทที่จะสะท้อนผ่านราคาหุ้น โดยจะมีผู้บริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแลให้

    4. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาฯ ให้เช่า เช่น คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดียว โกดังให้เช่า ซึ่งปัจจุบันการลงทุนในอสังหาฯ ให้เช่านั้น มักไม่ง่ายเหมือนในสมัยก่อน ด้วยปริมาณ supply ที่เพิ่มขึ้นมากทำให้ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องลดราคาลงมาเพื่อที่จะให้แข่งขันกันได้

    5. การลงทุนในของสะสมมีค่า

การลงทุนในของสะสมมีค่าจะเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมาก คือผู้ลงทุนจะต้องรู้จริง เชี่ยวชาญในของสะสมนั้นอย่างแท้จริง และยังต้องรู้ตลาดและราคาด้วย เพราะของชิ้นเดียวกันในแต่ละประเทศที่เล่นอาจให้ราคาแตกต่างกันอีกด้วย

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน”

ขอบคุณข้อมูลจาก : stock 2 morrow