4 ตัวช่วย ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

 

อัลไซเมอร์ เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติเพราะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคน แต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ (beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง รวมถึงทำให้การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซีติลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำ

การสะสมของเบต้า-อะไมลอยด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆ ลดลง เริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆ เมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลาย ผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้น จากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆ และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกนึกคิด ภาษา และพฤติกรรม

วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์อย่างง่ายๆ นั่นก็คือ

1.การออกกำลังกายเป็นประจำ

เช่น การวิ่ง เดิน ปั่นจักรยาน หรือกีฬาที่ชื่นชอบ

2. ทานอาหารที่มีประโยชน์

โดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีวิตามินอี วิตามินบีและซีสูง งดดื่มเหล้า, สูบบุหรี่

3. จัดการความเครียด

รู้จักวิธีการผ่อนคลาย เช่น การฝึกการหายใจ การทำสมาธิ

4. บริหารสมองเป็นประจำ

เช่น การฝึกคิดเลข เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางใหม่, การใช้มือข้างที่ไม่ถนัด

 

ขอขอบตุณข้อมูลจาก : bumrungrad