ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง?

กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมเป็นผู้ป่วยใน

 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติหรือผู้ป่วยหนัก
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 • ค่ารักษา
 • ค่าอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาหรือ หัตถการต่างๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่ายารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

กรณีรักษาโดยการผ่าตัด

 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
 • ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด
 • ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ เช่น การคลอดบุตร , การทำฟัน การรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูล จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)